א, א  
א, ב  
א, ג  
א, ד  
ב, א  
ב, ב  
ב, ג  
ב, ד  
ג, א  
ג, ב  
ג, ג  
ג, ד  
ד, א  
ד, ב  
ד, ג  
ד, ד  
ה, א  
ה, ב  
ה, ג  
ה, ד  
ו, א  
ו, ב  
ו, ג  
ו, ד  
ז, א  
ז, ב  
ז, ג  
ז, ד  
ח, א  
ח, ב  
ח, ג  
ח, ד  
ט, א  
ט, ב  
ט, ג  
ט, ד  
י, א  
י, ב  
י, ג  
י, ד  
יא, א  
יא, ב  
יא, ג  
יא, ד  
יב, א  
יב, ב  
יב, ג  
יב, ד  
יג, א  
יג, ב  
יג, ג  
יג, ד  
יד, א  
יד, ב  
יד, ג  
יד, ד