ספרי כ"ק אדמו"ר האמצעי
אמרי בינה
נר מצוה ותורה אור
פירוש המילות
שערי אורה
שערי תשובה
תורת חיים
מאמרי אדמו"ר האמצעי

©ספריית אגודת חב"ד, תשס"ו מנהל הספריה: הרב שלום דובער לוין עורך האתר: הרב יצחק רויטמן