מאמרי אדמו"ר האמצעי
הנחות - תקע"ז  
דרושי חתונה ח"ב  
קונטרסים  

©ספריית אגודת חב"ד, תשס"ו מנהל הספריה: הרב שלום דובער לוין עורך האתר: הרב יצחק רויטמן