תקלג  
תקלד  
תקלה  
תקלו  
תקלז  
תקלח  
תקלט  
תקמ  
תקמא  
תקמב  
תקמג  
תקמד  
תקמה  
תקמו  
תקמז  
תקמח  
תקמט  
תקנ