קונטרוס ההתפעלות
הקדמה מקונטרס ההתפעלות לט
קונטרוס ההתפעלות נא

©ספריית אגודת חב"ד, תשס"ו מנהל הספריה: הרב שלום דובער לוין עורך האתר: הרב יצחק רויטמן