ר"י פתח ואמר כי ישרים  
ר"ש פתח אך אל הפרוכת  
ויגש כו' ר"א פתח כי אתה אבינו