רמא  
רמב  
רמג  
רמד  
רמה  
רמו  
רמז  
רמח  
רמט  
רנ  
רנא  
רנב  
רנג  
רנד  
251 נוסח ב'  
252 נוסח ב'  
253 נוסח ב'  
254 נוסח ב'  
רנה  
רנו