רסג  
רסד  
רסה  
רסו  
רסז  
רסח  
רסט  
ער  
רעא  
ערב  
רעג  
עדר