תז  
תח  
תט  
תי  
תיא  
תיב  
תיג  
תיד  
תטו  
תטז  
תיז  
תיח