לב, ד

כולא כל גילוי האורות היוצאים מיסוד אימא בז"א ע"י יסוד אבא וכולהו בי' שכולם כלולים בו ונק' כנישו דכל נהורין כמ"ש יקוו המים כו' אל מקום א' כו' כידוע וד"ל: