ברוך מרחם על הארץ

סה, ג

(קג) ברוך מרחם על הארץ. פי' בחי' ז"א דאצילות כמ"ש בסידור ובה"ד הנה ידוע בענין ארץ