עא, ד

דשערי דא"א שמאיר לאבא כו' שהוא מבחי' מותרי מו"ס דא"א דיצירה כנ"ל וד"ל: