פא, ב

דלימח"ת בי"כ גם בחי' הודאה וביטול העצמות דח"ע ולא יגיע שם רק הזמר בכנור בכלי בלבד שעיקר שירה בכלי יותר מבפה כו' וד"ל: