פב, א

שבחסד העצמי כמו שהוא בפנימיותו נמשך בבוקר דיוסף ומשם נמשך לאמונה דמל' להאיר בבי"ע שנק' לילות ומבחי' מקיף שבחול נעשה בחי' או"פ בשבת וז"ש בלילות וכן בבוקר כו' בתוכם ממש משא"כ בחול א' חדשים לבקרים כו' רבה אמונתך בהעלם בבחי' מקיף בלבד וד"ל: