צ, א

כמו שהוא בבחי' רוממות העצמי' ממש אתה לבדך כי גם עכשיו אין שינוי לפני עצמותו כלל בין קודם מקור ההשתלשלות לחפוץ בכתר מל' לאחר ההשתלשלות כמ"ש אתה אחד ושמך אחד וכן אתה קדוש ושמך קדוש דכמו שהוא בעצמותו ממש כך הוא בבחי' שמך שהוא מל' דא"ס וכמארז"ל הי' הוא ושמו בלבד וכמ"ש אני הוי' לא שניתי וכן אתה הוא כו' וכידוע וזהו נכון כסאך מאז מעולם אתה בלי שינוי כלל וד"ל: