עבדו את ה' בשמחה

צח, א

(קמח) עבדו את ה' בשמחה כו'. הנה אחר שדבר במזמור לתודה בבחי' ההודאה שבחכ' דוקא כנ"ל אח"כ מתחיל לדבר בבחי' שמחה שהוא בבחי' השגה דבינה דוקא וז"ש עבדו את ה' בשמחה והוא היפך