קב, ד

אור דרך המסך המעלים וכמו מאצי' לבריאה להיות מלך עולם כו'. ומ"ש תחלה יהי כבוד משום דח"י פסוקים הללו הם בבחי' וי"ו צירופים דשם שד"י שעולה מלמטה למעלה ובפסוק ראשון דיהי כבוד אות השי"ן כו' וכמ"ש בסידור בפרטי הכוונות של שמות העולים בגי' כו' ויש ששה מדות בקטנות דיסוד ז"א שנק' שדי וכל אחד כלול מג' צירופים ויהי כבוד בחי' יסוד שבו להשפיע למל' והוא עיקר שם שדי כמ"ש וארא אל אברהם כו' באל שדי שא' לעולמו די ושמי הוי' לא נודעתי כו' שזהו בחי' כלי פנימי' דת"ת דתורה ופסוק זה דיהי שם באות ד' שבו כו' שהוא פרק האמצעי דיסוד שהוא צירוף דהוד שביסוד שע"ז נאמר הוד והדר לפניו כו':