גדול ה' ומהולל מאד

קיב, ג

(קסה) גדול ה' ומהולל מאד וכו'. הנה ידוע דשם הוי' בניקוד פת"ח הוא בחכ' דוקא כי