תורת חיים
בראשית ח"א  
בראשית ח"ב  
שמות ח"א  
שמות ח"ב  

©ספריית אגודת חב"ד, תשס"ו מנהל הספריה: הרב שלום דובער לוין עורך האתר: הרב יצחק רויטמן