ואלה שמות בני ישראל פ' שמות תקפ"ז לובאוויטש  
ויאמר מלך מצרים למילדות ליל שבת פ' שמות תקס"ה  
ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות פ' שמות תקפ"ד [תקפ"ב] באברויסק  
להבין כללות ענין האותות והמופתים ליל שבת פ' וארא תקס"ה  
ויאמר ה' אל משה מה זה בידך ר"ח טבת באברויסק תקפ"ב (תקפ"ד)  
ויאמר גו' לא איש דברים וגו' מי שם פה ר"ח טבת באברויסק תקפ"ב