ואלה המשפטים שבת משפטים תקס"ה  
להבין שרש הדברים הנ"ל  
ואלה המשפטים משפטים [תק"פ-תקפ"ז]  
כי תקנה עבד עברי משפטים [תק"פ-תקפ"ז]  
ואלה המשפטים ליל שבת משפטים תקפ"ו לובאוויטש  
כי ימכור איש את בתו ש"מ אד"ר תקע"ח לובאוויטש  
לא תהי' משכלה משפטים [תקפ"ג-תקפ"ז]