ואתה תצוה את בנ"י [תקע"ו-תקפ"ז]  
ולהבין זה בתוס' ביאורולהבין זה בתוס' ביאור ביאור על הנ"ל ביאור על הנ"ל  
ולקחת את שתי אבני שוהם תצוה תקפ"ו לובאוויטש  
ועשית ציץ זהב טהור תצוה תקס"ו  
להבין שרשי הדברים הנ"ל  
להבין שרשי הדברים הנ"ל יום א' דפסח הקס"ו  
ועשית ציץ זהב טהור תצוה [תקפ"ד-תקפ"ז]