צט, ד

ע"פ ונתתם לי אות אמת דא וי"ו כי דת"י הוא הנקרא אמת רת"ס כו' וז"ש אתה סתר לי אז מצר תצרני כו' שאין מקום ליניקות החיצונים בקו האמצעי שהוא בחותם אמת וכמארז"ל יעקב לא מת כו' וחותמו של הקב"ה אמת הוא בחי' יסוד אבא שהוא התורה שנקרא ברית כנ"ל ודוקא בחי' פנימיות יסוד אבא הוא הנקרא אות אמת (והוא וי"ו רבתא הנ"ל) והיינו ג"כ מ"ש בשבת אות היא לעולם דז"א בוי"ו ימי המעשה כמ"ש כי וי"ו ימים עשה כו' ושרשו בפנימיו' מוחין דאבא הנ"ל שנקרא קדש ולכן נקרא עולת שבת ובירידתו נקרא אות פנימי בבחי' פנימיות יסוד אבא בין בבחי' עצם אור ח"ע שהוא עד"מ עצם השכלתו ובין בבחי' אור שפעו למקבלים שהוא מוחין ומדות דז"א כו' כמובן מתוך כל הנ"ל וד"ל:

חינוך