לט ג  
לט ד  
מ א  
מ ב  
מ ג  
מ ד  
מא א  
מא ב  
מא ג  
מא ד  
מב א  
מב ב  
מב ג  
מב ד  
מג א  
מג ב  
מג ג  
מג ד  
מד א  
מד ב  
מד ג  
מד ד  
מה א  
מה ב