סימן רעא

(לסי' נז, קה). א) זאב נכנס בעדר ונמצאו בכמה שוורים שריטות. זאב בגסה מחלוקת ובשריטה יש להקל. ב) סילקא מספקא לו אם הוא בוריקעס. אין להחמיר יותר מגרידה עכ"פ.