כט ג  
כט ד  
ל א  
ל ב  
ל ג  
ל ד  
לא א  
לא ב  
לא ג  
לא ד  
לב א  
לב ב  
לב ג  
לב ד  
לג א  
לג ב  
לג ג  
לג ד  
לד א  
לד ב  
לד ג  
לד ד  
לה א  
לה ב  
לה ג  
לה ד  
לו א  
לו ב  
לו ג  
לו ד