ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב א

בענין סוכות שהוא בחי' אהיה כטל לישראל אתעדל"ע שלמעלה מאתעדל"ת וי"ל שזהו ג"כ בחי' החסד כי חפץ חסד הוא. והנה ב' בחי' אלו נמשכים על ידי משפט וצדקה כי עשי"ת בחי' המלך המשפט וכנ"ל וסוכות בחינת צדקה כמ"ש בפע"ח סוף שער הסוכות בשם הרח"ו. ועמ"ש