לד ג  
לד ד  
לה א  
לה ב  
לה ג  
לה ד  
לו א  
לו ב  
לו ג  
לו ד  
לז א  
לז ב  
לז ג  
לז ד  
לח א  
לח ב  
לח ג  
לח ד  
לט א  
לט ב  
לט ג  
לט ד  
מ א  
מ ב  
מ ג  
מ ד  
מא א  
מא ב