מא ג  
מא ד  
מב א  
מב ב  
מב ג  
מב ד  
מג א  
מג ב  
מג ג  
מג ד  
מד א  
מד ב