עא ג  
עא ד  
עב א  
עב ב  
עב ג  
עב ד  
עג א  
עג ב  
עג ג  
עג ד  
עד א  
עד ב  
עד ג  
עד ד  
עה א  
עה ב  
עה ג  
עה ד  
עו א  
עו ב  
עו ג  
עו ד  
עז א  
עז ב  
עז ג  
עז ד  
עח א  
עח ב  
עח ג