עח ג  
עח ד  
עט א  
עט ב  
עט ג  
עט ד  
פ א  
פ ב  
פ ג  
פ ד  
פא א  
פא ב  
פא ג  
פא ד  
פב א  
פב ב  
פב ג  
פב ד  
פג א