ק ד

יאר ה' פניו כו' היינו גילוי פנימית עתיק שיהי' לע"ל וכדפי' בת"א בד"ה יביאו לבוש מלכות בענין הסתר אסתיר פני ביום ההוא כו' שאפי' בבחינת ואמר ביום ההואהנה א לקינו זה. עכ"ז בחי' הנ"ל מוסתר עדיין כי הוא למעלה ממדרגת ביום ההוא כו'. וזהו ענין כן אד' הוי' יצמיח צדקה כו'. וזהו ענין עין לא ראתה כו' ועיין עוד מענין וכגנה זרועיה תצמיח בת"ז (תיקון י"ט דל"ז ע"ד) ועמ"ש במ"א ע"פ כי כאשר השמים החדשים כו' כן יעמוד זרעכם. ויש לפרש זרעכם הוא בחינת אור זרוע לצדיק. והשמים החדשי' כו' זהו ענין כן אד' הוי' יצמיח צדקה כו'):