שחרית לשבת

יחיד המתפלל אינו צריך לומר יקום פורקן זה [בתרא] ולא מי שברך:

נכון לידע המולד קודם שמברכין החדש:

אב הרחמים אומרים בכל שבת לבד כשמברכין החודש וכשאין אומרים תחנון אין אומרים אותו. כשמברכין ראש חדש סיון אומרים אותו: