תפלת ראש השנה

אין לומר בראש השנה אבינו מלכנו שיש בו הזכרת חטא או עון כגון אבינו מלכנו חטאנו או סלח ומחול וכו' וכיוצא בזה:

נוהגין בליל הראשון של ראש השנה לומר לחבירו: לשנה טובה תכתב ותחתם: