סדר תקיעות

אחר קריאת התורה יכין עצמו לתקוע בשופר ויאמר קפיטיל זה ז' פעמים (למנצח לבני קרח מזמור):