[כל נדרי]

בענין הספרים שמוציאין ליל יום הכפורים ואומרים עליהם כל נדרי היא מצוה גדולה לקנות ספר ראשון ויאמר פסוק: אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה: