סימן עט

(א)

(א) עד שירחיק כשיעור. וצ"ע מאי שנא מגפנים ע"ש ברש"יא ותוספותב:


א) עירובין צב, א ד"ה אסור לזרוע.

ב) שם, ב ד"ה שאלמלי.