א דין השכמת הבוקר ובו י"ט סעיפים:  
ב דין לבישת בגדים ובו ט' סעיפים:  
ג הנהגת בית הכסא ובו כ"ה סעיפים: