כה דיני תפילין בפרטות ובו מ"ב סעיפים:  
כו דין מי שאין לו אלא תפלה אחת ובו ה' סעיפים:  
כז דין מקום הנחתן ואופן הנחתן ובו כ"ד סעיפים:  
כח דין חליצת התפילין ובו י' סעיפים:  
כט ובו סעיף אחד:  
ל זמן הנחתן ובו ה' סעיפים:  
לא דין תפילין בשבתות וימים טובים ובו ב' סעיפים:  
לב דין כתיבת התפילין ובו פ' סעיפים:  
לג דין תיקוני התפילין ודיני הרצועות ובו ו' סעיפים:  
לד דין הנחת הפרשיות בתפילין ובו ט' סעיפים:  
לה דין מנין השיטין ובו ב' סעיפים:  
לו דין דקדוק כתיבתן ובו ו' סעיפים:  
לז זמן הנחת התפילין ובו ג' סעיפים:  
לח מי הם החייבים בתפילין והפטורים ובו י"א סעיפים:  
לט מי הם הכשרים לכתוב תפילין ולקנות מהם ובו י"א סעיפים:  
מ דין איך לנהוג בקדושת התפילין ובו י"א סעיפים:  
מא דין הנושא משאוי איך ינהוג בתפילין ובו סעיף אחד:  
מב אם מותר לשנות תפילין של יד לשל ראש ובו ו' סעיפים:  
מג דין איך להתנהג בתפילין בהכנסו לבית הכסא ובו ט' סעיפים:  
מד איסור שינה בתפילין ובו ב' סעיפים:  
מה דין תפילין בבית הקברות ובבית המרחץ ובו ג' סעיפים: