תניא
ליקוטי אמרים  
שער היחוד והאמונה  
אגרת התשובה  
אגרת הקדש  
קונטרס אחרון  

©ספריית אגודת חב"ד, תשס"ו מנהל הספריה: הרב שלום דובער לוין עורך האתר: הרב יצחק רויטמן