ה'סב

[אמצע תמוז תרפ"א]

כבוד ידידינו היקרים והכי נכבדים יושבי עיר ארשא

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה,

כאשר מכבר הימים בקשו לשלוח להם משפיע בדא"ח, דבר שהוא נחוץ עד מאד, וכבד להשיגו עתה, הנה עתה כאשר תלמידינו הנוכחי מר הלל שי' נוסע מפה צויתי לו להתעכב במחנם, ואקוה כי יתענגו עלי לימודו וחזרת דא"ח. ובבקשה לתמכו כראוי בדרך כבוד, ולהיות בעזרו שיוכל להתלמד בעזה"י אומנ[ו]ת השחיטה. והאל הטוב יהי' בעזרם.

והיו ברכה ושלום כאו"נ והדו"ש בן מורם ורבם.