ספריית חב"ד ליובאוויטש

פ

[ט"ו סיון תש"ג]

... בתודה למפרע על המענה ובאיווי אשר בהעלתך את הנרות עד שתהא שלהבת עולה מאלי' אשר בגלות הוא זמן ההדלקה ולע"ל יקוים שתהא שלהבת עולה מאלי' ויבב"ב אכי"ר.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה,

פ

נדפסה בלקו"ש חי"ח ע' 455.