ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שטו

[ט' אייר תשט"ז]

... טוב עושה ששומע להוראתם של הר"מ ור"י שלו, ובפרט שהתחיל להתעסק בשטח חינוך הכשר והקדוש. ובטח מזמן לזמן יתרגל יותר לזה, יתמעטו ההעלמות וההסתרים ותתרבה ההצלחה. ויה"ר שבקרוב ממש יודיע בשורות טובות בכל האמור.

ד'שטו

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 365.