ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תכב

[נוסח המברק שנשלח לאנ"ש בכל מרחבי תבל לקראת חג השבועות]

קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ד'תכב

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 346.