ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'רסח*

[נוסח המברק לקראת י"ט כסלו תשכ"ב]

לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי' ולהפצת המעינות בהצלחה תכתבו ותחתמו.

התוועדות שמחה ופעילה.