ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'שכה

[מברק לקראת יו"ד שבט תשכ"ב]

התועדות פעילה ולנצל כדבעי האוצרות הטובים שמבזבזים לנו

בברכת הצלחה

/מקום החתימה/

ח'שכה

נדפס בסה"מ באתי לגני ח"א ע' שעא.