ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תא

[נוסח המברק לקראת חג הפסח תשכ"ב]

ת"ח על הברכות והובטחו ואברכה מברכך חג כשר ושמח.

/מקום החתימה/

ח'תא

נדפס שם ע' תתנא.