ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תכח

[נוסח המברק לקאת חג השבועות תשכ"ב]

קבלת התורה בשמחה ובפנימיות וחג שמח

/מקום החתימה/

ח'תכח

נדפס בלקו"ש חכ"ג ע' 346.