ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תסח

[נוסח המברק לקאת י"ב-י"ג תמוז תשכ"ב]

שבת והתוועדויות שמחות ופעילות.

/מקום החתימה/

ח'תסח

נדפס בלקו"ש חכ"ג ע' 390.