ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תסט

[ט"ו תמוז תשכ"ב]

מובנת הפליאה והתמי' הכי גדולה על העדר כל ידיעות מכם. ויהי רצון שיהי' זה סימן שהכל בסדר בענינים הפרטים, ושאין חסר כלל וכלל בפעולותיהם בענינים הכללים.

ח'תסט

נדפסה בס' השליחות ע' 221.